Naturläkemedel

Naturläkemedel

Naturläkemedel är en typ av läkemedel som har verksamma beståndsdelar från naturen. Den svenska lagstiftningen reglerar vad som får benämnas som naturläkemedel och inte. Totalt finns det tre olika kategorier av läkemedel som har sitt ursprung från naturliga ämnen och naturläkemedel är en av dem. De två andra är växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel. Naturläkemedel säljs bland annat på apotek i Sverige.

herbal and alternative medicine

Krav för att få kallas naturläkemedel

För att få kallas för naturläkemedel måste de verksamma beståndsdelarna i produkten ha ett naturligt ursprung. Produkten måste dessutom genomgå tester och uppfylla samma krav som vilka andra läkemedel som helst, exempelvis konventionella läkemedel som finns på marknaden. Det är svensk lagstiftning som styr och reglerar detta. Exempelvis ska man ha använt växtmaterialet traditionellt under 30 år eller längre, och då minst 15 år inom EU. Syftet med läkemedlen får endast rikta sig mot egenvårdsanvändning. Tidigare var benämningen naturmedel men efter 1993 stramades reglerna åt, kraven höjdes och de fåtal produkter som klarade de högre kraven ändrade benämningen till naturläkemedel.

Vanliga naturläkemedel

Det finns mängder av användningsområden för olika naturläkemedel. De kan exempelvis lindra oro och ångest, motverka depression, pigga upp, öka koncentrationen eller hjälpa dig att somna eller sova bättre. Många preparat har använts under lång tid och man har god kännedom om dess effekt och bieffekter. Naturläkemedel kommer från naturen men det innebär inte att det per automatik är ofarligt. Man bör vara påläst om vilka biverkningar som kan komma och vilka ämnen och läkemedel som inte bör kombineras. Det finns en rad naturläkemedel på marknaden som är godkända i Sverige. De kan både främja en god hälsa och förebygga ohälsa av olika slag om de används på rätt sätt.

Några av de vanligaste naturläkemedlen är exempelvis Omega 3, Echinagard, Johannesört, Kwai, Movina, Relaxin och Samarin, men det finns mängder av naturläkemedel på marknaden. Tänk på att det kan vara olämpligt att blanda naturläkemedel med konventionella läkemedel då de kan påverka varandra, förändra, öka eller minska effekten alternativt till och med bli en hälsofara. Rådgör alltid med din läkare innan du kombinerar olika preparat.

Post A Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fashionblog